Certificering Maas Vastgoedonderhoud

Privacybeleid

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens die u via onze website aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
Naam
E-mailadres
Eventuele andere contactgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Onze website maakt gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

U kunt hiervoor contact opnemen met:
Maas Vastgoedonderhoud B.V.
013-5900560 / info@maasvastgoedonderhoud.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie(s) waar wij uw gegevens opslaan.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.