Certificering Maas Vastgoedonderhoud

Certificering Maas Vastgoedonderhoud


OnderhoudNL
Koninklijke OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. Met ruim 2.200 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland.


VGO-keur

Het VGO-keur geeft de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf een financieel stabiele partner is voor resultaatgericht samenwerken. Ook geeft het de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding. VGO-keur stelt ook zeker dat het onderhouds- of renovatiebedrijf op het gebied van opdrachtgevertevredenheid een score haalt van minimaal een zeven op een schaal van één tot tien. Tenslotte geeft het de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf met VGO-keur een marktconforme partner is waarmee een-op-een-relaties mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat tegen economisch verantwoorde kosten onderhoud wordt uitgevoerd op basis van prestatie eisen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau. De toetsing is onafhankelijk en objectief en wordt door KIWA uitgevoerd op basis van meetbare criteria.


PSO 3

Het PSO keurmerk staat voor structureel sociaal ondernemen en geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen. Maas Vastgoedonderhoud is betrokken bij de samenleving en levert daaraan graag een sociale bijdrage. Daarom hebben wij de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)- erkenning behaald. We zijn sinds 1 november 2014 PSO trede 2 gecertificeerd en sinds 1 februari 2019 PSO trede 3 gecertificeerd. PSO is een instrument dat de bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie meet. Het doel is om meer mensen duurzame werkgelegenheid te bieden. Wij hebben PSO trede 3 behaald, wat inhoudt dat we ruim bovengemiddeld scoren wat betreft het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We staan ook vermeld op de site van PSO-Nederland: www.pso-nederland.nl.


Erkend Leerbedrijf

Maas Vastgoedonderhoud is een erkend leerbedrijf en verzorgt elk jaar, voor een aantal leerlingen, de praktijkopleiding. Het opleiden in de praktijk is voor ons belangrijk, om zo ook het vakmanschap in de toekomst te behouden.

 


VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.


FSC

FSC is de afkorting van Forest Stewardship Council en is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert en daaraan een keurmerk heeft gekoppeld. Wij passen op verzoek FSC-gecertificeerd materiaal toe.

 

PKVW
De certificeringsregelijk Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken.