Opdrachtgevers en Werkgebied Maas Vastgoedonderhoud

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieu

Thema’s als milieu en duurzaamheid vinden wij bij Maas Vastgoedonderhoud erg belangrijk. In onze bedrijfsvoering gaan wij dan ook respectvol om met het milieu door onze ‘footprint’ voortdurend ter discussie te stellen. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de milieuwetgeving en werken wij alleen met milieuvriendelijke verfsoorten. Op het gebied van duurzaamheid hanteren wij de geldende Arbo- en milieuwetgeving, het bouwbesluit en werken we volgens de gangbare KOMO- en NEN norm. Binnen Maas Vastgoedonderhoud wordt er gewerkt met duurzaam glas en met hout met het FSC keurmerk.

De wereld van Maas Vastgoedonderhoud
Erkend leerbedrijf

Maas Vastgoedonderhoud is een erkend leerbedrijf en verzorgt elk jaar, voor een aantal leerlingen, de praktijkopleiding.
Het opleiden in de praktijk is voor ons belangrijk, om zo ook het vakmanschap in de toekomst te behouden.

PSO

Maas Vastgoedonderhoud is betrokken bij de samenleving en levert daaraan graag een sociale bijdrage. Daarom hebben wij de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)- erkenning behaald. We zijn sinds 1 november 2014 PSO trede 2 gecertificeerd en sinds 1 februari 2019 PSO trede 3 gecertificeerd. PSO is een instrument dat de bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie meet. Het doel is om meer mensen duurzame werkgelegenheid te bieden. Wij hebben PSO trede 3 behaald, wat inhoudt dat we ruim bovengemiddeld scoren wat betreft het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We staan ook vermeld op de site van PSO-Nederland: www.pso-nederland.nl.